AT-43AT-43: No one Escapes War! jest systemem bitewnym w konwencji science-fiction, w którym używamy figurek w skalii 28 mm. Został on stworzony i wydany przez znanego francuskiego producenta figurek i gier bitewnych firmę Rackham. Premiera AT-43 odbyła się w grudniu 2006 roku. Figurki w tym systemie są fabrycznie pomalowane (tzw. pre-painted), każda figurka posiada również swoją kartę, na której znajdują się informacje na temat statystyk i możliwości danego modelu. Pierwszym produktem tej linii wypuszczonym przez Rackham był zestaw startowy "Operation Damocles". Zestaw zawiera figurki do dwóch frakcji, podstawową wersję zasad, mate do gry oraz kilka elementów scenerii - generalnie zawartość pudełka pozwala na szybkie rozpoczęcie rozgrywki. Swojego rodzaju nowością jest fakt, że niektóre figurki zaopatrzone zostały w system wymiennych części - umożliwia to graczom rekonfigurację swoich modeli (zmiana broni itd.), niestety większość figurek z zestawu startowego nie nie jest jeszcze przystosowana do tej opcji (dopiero te wydane później).

Zestaw startowy zawiera jedynie podstawowe zasady, pozwalające na szybkie rozpoczęcie rozgrywki, nawet niedoświadczonym graczom. Dla starych wyjadaczy stołowych bitew zasady te mogą okazać się zdecydowanie zbyt uproszczone. Jednak już od lutego 2007 roku dostępna jest rozszerzona wersja zasad w postaci 126 stronicowego podręcznika (jak narazie wydany w języku francuskim i angielskim).Ašwiat:

W świecie AT-43 ("After Trauma: Years 43") ludzkość jest w stanie wojny z technologicznie rozwiniętą rasą Therian. Głownym celem Therian jest transformacja kolejnych światów w celu stworzenia idealnego, "lepszego" wszechświata pod ich władzą. Ludzie są dla nich niczym więcej jak żałosnymi, prymitywnymi zwierzętami. Centrum obszaru rządzonego przez ludzi jest planeta Ava, która stała się celem ataku Therian. Zjednoczonym Narodom Avy udało się odepchnąć najeźdźców kosztem obrócenia planety w ruinę. Właśnie te wydarzenia określane są jako "Trauma". 43 lata później ludzkość kontrataktuje, ich pierwszym celem staje się jedna z planet-fabryk Therian, a kryptonim operacji to "Operation Damocles".
Oprócz zagrożenia zewnętrznego Zjednoczone Naroud Avy (UNA - United Nations of Ava) zmagają się także z wrogiem wewnętrznym - Czerwonym Blokiem (Red Blok). Red Blok to frakcja rewolucyjna głosząca komunistyczne ideały. Ruch ten zapoczątkowany został powstaniem na jednej z przemysłowych planet UNA - Hadesie, wkrótce przekształcając się w ruch polityczny o między planetarnym zasięgu. Mimo że Red Blok i UNA czasem jednoczą się przeciwko wspólnemu wrogowi -Therianom, w żadnym wypadku nie można ich nazwać przyjaciółmi.

Frakcje:

- U.N.A. White Stars - figurki tej frakcji częściowo wzorowane są na wojskach NATO, w szeregach tej frakcji znajdziemy również ciężkie mechy (zwane w AT-43 Striderami - ang. Striders)- Therians - obca rasa najeźdźców używająca cybernetycznej piechoty. Jeżeli dokładnie wczytamy się w historię tej rasy dowiemy się, że w przeszłości również Therianie byli ludźmi. Zmuszeni zostali do życia w bardzo trudnych warunkach w wyniku czego zamienili większość swoich ciał na maszyny. Ich ojczysta planeta (Ziemia) została wiele lat temu zniszczona, a Therianie błąkali się po wszechświecie walcząc o przetrwanie.
- Red Blok - to druga po U.N.A. frakcja ludzi. Figurki tej frakcji inspirowane były armią Związku Radzieckiego z lat 1940 - 1960.
- Karmans - rasa obcych podobnych do małp człekokształtnych, Karmanie są rasą dążącą do ładu i pokoju. Uważają, że ich przyłączenie się do wojny pozwoli na jej szybsze zakończenie.
Dodatkowo plotka głosi, że Rackham ma zamiar ostatecznie wydać figurki do 8 frakcji (jedna frakcja na rok).

Przydatne linki:

AT-43 - strona główna w języku angielskim.

Rackham - strona główna.